Prostat Ameliyatı

2023-01-17

Prostat Ameliyatı

Prostat büyümesinde (BPH) ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ilaç tedavisine başlangıçta yanıt veren anca zamanla ilacın yetersiz hale geldiği ve yan etkileri sebebiyle ilaç kullanamayan hastalara prostat ameliyatıyla tedavi uygulanabilir.
Ayrıca prostat büyümesine bağlı olarak; mesanesinde taşı olan, idrar yolundan tekrarlayan kanamaları olan, sık idrar yolu iltihabı geçiren ve idrarını hiç boşaltamayan hastalarda da prostat ameliyatı ile tedavi planlanmalıdır.
 
Prostat ameliyatı yöntemi belirlemede hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, ek hastalıkları ve prostat büyüklüğü dikkate alınır.

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P):
Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) operasyonunda elektrik enerjisi yardımıyla prostat dokusu içeriden yakılarak küçük parçalar halinde çıkarılır. Bu ameliyatta kanama ihtimali yüksek olduğundan hastanın varsa kullanmak zorunda olduğu kan sulandırıcı (antiagregan-koagulan) ilaçlar 1 hafta önceden kesilir ve ameliyat sonrası en erken 1 hafta sonra yeniden başlanabilir. işlem sonrası hastanın en az 3-4 gün sondalı kalması gerekmektedir. Bu yöntem sonrası TUR-P sendromu, üretra darlığı, enfeksiyon, idrar kaçırma, idrar yapmada güçlük, meninin geri kaçması (retrograd ejekülasyon) ve yeniden cerrahi gereksinimi görüldüğü birçok çalışmada bildirilmiştir.
 
Açık Prostatektomi:
Prostat büyüklüğü 100 gr. ve üzeri olan hastalarda ise açık prostat ameliyatı uygulanabilmektedir. Bu ameliyatta hastanın cilt ve cilt altı dokularıyla birlikte idrar torbası da açılır ve parmak yardımıyla prostat çıkarılır.
Bu ameliyat esnasında kanama oranları oldukça yüksek olduğundan sıklıkla kan desteği gerekebilmektedir. işlem sonrası hastanın en az 1 hafta sondalı kalması gerekmektedir. Ayrıca hastanede kalış süresi diğer yöntemlere göre daha uzundur.
 
Prostat Cerrahisinde Lazer:
Ürolojide lazerin kullanılmaya başlaması ile birlikte prostat cerrahisinde de lazer kullanılarak cerrahi operasyonlar yapılmaya başlanmıştır.
 
Bu yöntemler; Greenlight lazer, fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP); Thulium lazer ile prostat enükleasyonu (ThuLEP), thulium lazer ile prostat rezeksiyonu (TmLRP), diode lazer ile prostat enekülasyonu (DiLEP), diode lazer ile prostat vaporizasyonu (DiLVP), holmium lazer ile prostat rezeksiyonu (HoLRP) ve holmium lazer ile prostat enükleasyonu (HoLEP)’dir.
 
Prostat Ameliyatı Ne Kadar Sürer?
Prostat ameliyatının süresi, prostat boyutu ve hastaya bağlı bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tedavi için tercih edilen cerrahi yöntem de prostat ameliyatının süresini etkileyen en önemli faktördür


Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma veya İktidarsızlık 

Geçirilmiş kapalı veya açık prostat operasyonlarında nadiren idrar kaçırma olabilir. Tedavisinde prostat hastalığının kanserli olup olmadığı ve ışın tedavisi görüp görmediği önemlidir. Tedavisinde idrar tutma kaslarını güçlendirici ilaç tedavileri ve egzersizler hatta idrar yolunun içine sıkılan bazı dolgu maddeleri hastaların çoğunda çok iyi yanıtlar verir.
 
Tamamen yanıtsız olan ve idrar kaçırması şiddetli olan hastalarda daha büyük ameliyatlara gerek olabilir. Bunlar apış arasından yapılan ve idrar yolunu bir hamak gibi yukarı kaldıran (üretral askı) ameliyatlar veya yine apış arasından idrar yolunun çevresine yeni bir büzük takıp bu büzüğün kontrolünü bir basit düğme ile hastaya vermek olabilir (Yapay büzük veya artifisiyel sfinkter takılımı).
 
Büzük takılımı ameliyatında hasta bir gün hastanede tutulur ve sondası duruma göre 1 haftaya kadar tutulabilir. Ancak sistemin çalıştırılıp kullanılabilmesi için 6-8 haftaya gerek vardır. Mekanik alet arızası 10 yılda %10 dur ve aksesuar değişimi gerekebilir. Nadiren de mikrop kapabilir ve tamamen çıkartılması ve enfeksiyon kontrolü sonrasında tekrar takılması denenebilir.
 
Prostat ameliyatı sonrasında sertleşme kaybında yine prostat kanseri olup olmadığı ve ışın tedavisi durumu önemlidir. Hastaların çoğunda 1 yıla kadar uzayan çeşitli ilaç tedavileri ya da penise titreşim vererek sertleşmenin hatırlanmasını sağlayan tedaviler yapılabilir ve uygun şekilde yapıldığında yüksek oranda yanıt alınabilir. Ancak 1 yıl sonunda yanıt hala yok ise penis protezi (mutluluk çubuğu ) takılması gerebilir.