İşeme Disfonksiyonu

2023-01-17

İşeme Disfonksiyonu

Disfonksiyonel İşeme (İşeme Fonksiyon Bozukluğu) Nedir?

Tuvalet eğitimi döneminde, nörolojik olarak normal bazı çocuklarda yanlış edinilmiş işeme alışkanlıkları neticesinde ortaya çıkan işeme fazındaki bozuklukları ifade eder. Çocuğun mesane boşaltım fazında, mesane tabanında idrar tutmaya yarayan sfinkter (idrar kanalını kapatıcı) ve pelvik taban kaslarını kasarak idrarını yapması ve bunun neden olduğu mesane dinamiğinde bozulmayla ortaya çıkan aralıklarla işeme ve işeme sonrası mesaneyi tam boşaltamama  şeklinde kendini gösteren bir problemdir. İşeme esnasında gevşek olması gereken pelvik taban kasları ve sfinkterde aktivite artışı olur. Çocuk bu direnci yenmek için karın ön duvarı kaslarını kullanarak mesaneyi boşaltır dolayısıyla idrar akım hızı artar ve mesane tam boşaltılamaz.

İşeme Fonksiyon Bozukluklarında Görülen Semptomlar

Kabızlık (Konstipasyon)
Katı kıvamda sert dışkılamadır. Kişinin haftada 3’ün altında büyük tuvalete çıkmasıdır.
 
Gaita kaçırma (Enkoprezis)
1-2 yaşından büyük kronik kabızlığı olan çocuklarda görülen gaita tutamama durumudur.
 
Sık işeme (Frequency)
Normalde günlük olarak gidilmesi gereken sayıdan fazla idrara gidilmesidir. Normalde 3 ila 8 arasında olan bu sayı 9 ve daha fazla miktarda olursa sık işeme olarak tanımlanmaktadır.
 
Seyrek işeme (İnfrequency)
Gün içinde 4 veya daha az miktarda idrara çıkmak olarak tanımlanır.
 
Acil işeme isteği (Urgency)
Ani olarak idrara sıkışma ve bacaklarını birleştirerek idrarını tutmaya çalışmak olarak tanımlanmaktadır.
 
İdrar Kaçırma (Enürezis)
Sosyal olarak uygun olmayan yer ve zamanda, uygunsuz şekilde ortaya çıkan normal bir işemedir.