Sertleşme & Boşalma Sorunları

2023-01-17

Sertleşme & Boşalma Sorunları

Sertleşme bozukluğu (iktidarsızlık, erektil disfonksiyon), erkeğin penisinde cinsel ilişki için gerekli sertleşmeyi sağlayamaması veya devam ettirememesi olarak tanımlanır. Erkeklerde karşılaşılan en yaygın cinsel işlev bozukluklarından biridir. Bütün erkeklerde çeşitli sebeplerle zaman zaman ortaya çıkabilen sertleşme sorunu, altı ay ya da daha uzun bir süre boyunca her cinsel ilişkide ortaya çıkıyorsa kaynağı araştırılmalı ve uygun tedaviye yönelmelidir. Tedavide basamaklı yöntem önerilir. Öncelikle hastanın kullandığı ilaçlar gözden geçirilmeli, sigara kullanıp kullanmadığı, şeker hastalığı, kalp ve hipertansiyon gibi diğer rahatsızlıklarının olup olmadığı araştırılmalıdır. Altta yatan psikolojik bir sebep varsa düzeltilmeli, düzenli ekzersiz ve aşırı kilosu varsa kilo verme önerilmelidir. Bu önerilerle düzelmeyen hastalara, ikinci basamak olarak ağızdan alınan ilaçlar, penis içi enjeksiyonlar, penil şok dalga tedavisi veya vakum cihazı önerilebilir. Üçüncü basamakta penil protez gibi cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Uygun hastalara dorsal ven ligasyonu veya penil revaskularizasyon da önerilebilir. Son yıllarda popüler olmaya başlayan penise PRP (platelet rich plazma) enjeksiyonu yönteminin etkinliği ile ilgili verilerimiz henüz yetersizdir.
 
Erkeklerde boşalma sorunlarının en yaygın görüleni olan "Erken Boşalma", tıbbi literatürde "Prematür Ejakülasyon" olarak bilinir. Cinsel aktif erkeklerin %4-39'unda görüldüğünden, erkeklerde en yaygın cinsel işlem bozukluğudur. Yeni yayınlara göre, erken boşalma %50 yakın oranlarda sertleşme bozukluğu ile birlikte olabilir. Erken boşalmanın, yaşam boyu olan (lifelong) ve sonradan edinilen (edinsel) olmak üzere iki tipi vardır. Yaşam boyu olan erken boşalma durumunda, boşalma çoğunlukla vajinaya giriş sağlanmadan veya girdikten ilk bir dakika içerisinde olmaktadır.  Edinsel erken boşalma ise, daha önce normal boşalma performansı olan bireylerde, erken boşalma şikayetinin başlaması, ve boşalmanın 3 dakika içerisinde olması ile yaşam boyu olan tipinden ayrılır. Her iki tipin de altta yatan sebepleri ve tedavi yaklaşımları farklılık gösterir. Tedavi seçenekleri arasında, altta yatan sebeplerin ortadan kaldırılması,  davranışçı tedaviler (psikoterapi) ve farmakoterapi (ilaç tedavileri) yer alır. 
 
Geç boşalma ise, boşalma için aşırı efor sarfedilmesi veya boşalmanın kısmen tamamlanması olarak tanımlanır. Daha nadir bir durum olup, sebep olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması ve davranışçı tedaviler ile tedavi edilebilir.