Uzmanlık Alanları

2023-01-17

Uzmanlık Alanlarımız

Erişkinlerde

 • Penis cerrahisi ve Genital Estetik
 • İmpotans Teşhis ve Tedavisi ve Penis Protezi
 • Testis ve Varikosel Mikrocerrahisi ve Testis Protezi
 • Erkek ve Kadın İdrar Kaçırma Teşhis, Tedavi ve Cerrahisi
 • Ürodinami Çalışması
 • Kronik Sistit Tedavisi
 • Mesane Tümörü Endoskopik Cerrahisi
 • Prostat Hastalıkları ve Lazer Endoskopik Cerrahisi
 • Üretra Darlığı Endoskopik ve Açık Cerrahisi

Çocuklarda

 • Sünnet ve Sünnet Hataları Onarımı ve Penis Cerrahisi
 • Hipospadias ve Komplikasyonları Cerrahisi
 • İdrar Kaçırma Teşhis, Tedavi ve Cerrahisi
 • Ürodinami Çalışması
 • İnmemiş Testis, Varikosel ve Hidrosel Cerrahisi
 • Vezikoüreteral Reflü ve Endoskopik Cerrahi Tedavisi