Kadın Ürololisi

2023-01-17

Kadın Ürololisi

Kadın ürolojisi, kadınlarda idrar kaçırma, vajinal organ sarkmaları (sistosel, rektosel gibi..), pelvik ve mesane ağrı sendromları, cinsel işlev bozuklukları ve diğer işeme sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenilmektedir. Bu rahatsızlıkların ürodinamik ve fizyopatolojik değerlendirilmeleri yanında fiziksel, medikal ve cerrahi yöntemler ile tedavileri  gerçekleştirilmektedir. Kadınlarda oldukça sık görülen stres tipte idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane sendromu özellikle yoğun olarak tedavi edilen hastalıklar arasındadır.

Her ne kadar tüm bu organlar her iki cinsiyette ortak da olsa, kadın üriner sistemi gerek anatomik yapısı gerekse komşuluk yaptığı organlar bakımından erkeklerinkine kıyasla bir takım farklı özelliklere sahiptir.

Kadın Üriner Sistem Anatomisi

Pelvis Bölgesi
Kadınlarda göbek hizasının altıyla pelvis (leğen) kemikleri arasında kalan bölgedir. Pelvis kemikleri arasında mesane, idrar yolu, rahim, yumurtalıklar, fallop tüpleri ve vajina yer alır.
 
Pelvik Taban
Pelvis içinde yerleşmiş olan organları yani mesaneyi, rahim (uterus), vajeni ve rektumu alttan destekleyen kaslar, bağlar ve sinirlerdir.
 
Üreter
Böbrekte üretilen idrarı mesaneye taşıyan tüplerdir. Her bir böbrek için bir tane üreter vardır.
 
Mesane
İdrarı depolar. Diğer adı idrar torbasıdır. Mesanenin ana işlevi, idrar yapmaya hazır olana kadar idrarı tutmaktır. Mesanede belirli bir hacme ulaşan idrar, işeme hissi ile dışarı atılır.

Üretra
İdrarın vücuttan atılmasından sorumludur. Mesaneyi dış ortama bağlayan boru şeklindeki yapıdır.

Kadın Ürolojisinin İlgilendiği Konular

Kadınlardaki başlıca ürolojik sorunlar şunlardır:
 
 •     Fistül (üriner sistem ile başka bir boşluklu organ arasında oluşan geçit)
 •     Aşırı aktif mesane dahil idrar kaçırma sorunları
 •     İnterstisyel sistit (ağrılı mesane sendromu)
 •     Pelvik ağrılar
 •     Mesane prolapsusu (mesane sarkması)
 •     Üretral sendrom
 •     İdrar yolu enfeksiyonları
 •     İşeme disfonksiyonu (fonksiyon bozukluğu)
 •     Vajinal yama (mesh) cerrahisinden kaynaklı komplikasyonlar (ağrı ve fistül)
 •     Üriner Fistül (Vezikoaginal Fistül, Üretral Divertikül, Üretral Fistül)
 •     Yatak ıslatma
 
Birçok kadın idrar kaçırma gibi konularda doktora gitmekten çekinir ancak bu sorunlar yaygındır ve çoğu zaman basit tedavilerle çözümü mümkündür.
 
Diğer yandan tedavi edilmezse yaşam kalitenizi ve psikolojik durumunuzu kötü etkiler. Ayrıca daha ciddi hastalıkların da göstergesi olabilir ve bir an önce tedavi edilmelidir.