Hidronefroz & UP Darlık

2023-01-17

Antenatal Hidronefroz & UP Darlık

 Antenatal Hidronefroz, anne karnındaki fetüsün böbreklerinde şişme (genişleme) meydana gelmesidir. Bu durum kendiliğinden düzelebileceği gibi, tam tersine, giderek artarak doğumdan sonraki aylarda ve hatta yaşlarda da devam edebilmektedir. Devam eden hidronefroz altta yatan önemli bir hastalığın habercisi olabilir.  

Çift taraflı (bilateral) etkilenen ya da tek böbrekli olup, o böbreği etkilenen olgularda ise çocuğun anne karnında içinde yüzdüğü sıvı azalabilir (oligohidroamnioz). Bu ciddi bir durum olup, çocuğun akciğer ve böbrek gelişimi etkilenir ve ölü doğumlara kadar ilerleyen bir tablo ortaya çıkabilir.
 
Tek taraflı olgular için yapılması gereken, çocuk doğduktan sonra koruyucu antibiyotik başlamak, ilk hafta ultrason ve gerekirse voiding sisto-üretrografi (VCUG: işeme sisto-üretrografisi) çekmek, 6. haftada ise bir böbrek sintigrafisi (MAG-3) yaptırmaktır.