Kaka Kaçırma

2023-01-17

Çocuklarda Kaka Kaçırma

Kabızlık sadece kaka yapamama durumu değildir. Kakanın sert olması ya da kakanın tamamının boşaltılamaması da kabızlığın bir göstergesidir. Kabızlıkta rektumda sürekli kaka vardır. Biriken kaka ağırlık yapar, pelvik taban kasları bu yükü taşımak için daha fazla çalışır, yorulur. Sürekli kasılı kalan pelvik taban kasları bir süre sonra gevşeyemez. Gevşeyemeyen pelvik taban kasları da kakanın boşaltılmasını engeller. İçeride kalan kaka sertleşir, sonrasında çıkarmak daha da zorlaşır. Eğer kabızlıktan kurtulmak istiyorsak bu döngüyü kırmamız gerekir.

Kaka kaçırmada ise pelvik tabanı etkileyen 3 senaryo olabilir. Birincisinde pelvik taban kasları çok güçsüzdür ve kakayı tutamazlar. İdrar kaçırma her zaman görülmeyebilir çünkü kaka idrara göre çok daha ağırdır, dolayısıyla tutmak için daha fazla kuvvet gerektirir. Bu durumda pelvik taban kaslarını güçlendirmek sorunu çözecektir. İkincisinde pelvik taban kasları aşırı aktiftir. Aşırı aktif pelvik taban kasları sürekli aktif olduğu için çok yorgundur. Bir süre sonra kakanın ağırlığını taşıyamaz hale gelir, kaka kaçırma gelişir. Üçüncüsünde ise pelvik taban kasları dissinerjiktir. Kakayı itmesi gerektiğinde itemez, kasılır. Bu da kakayı boşaltmayı engeller. Bağırsağın son bölümü olan rektumda biriken kaka sertleşir, sonradan gelen yumuşak kaka bu sert kakaların arasından sızar ve çocuk kaka kaçırır.

Pelvik taban rehabilitasyonu ve sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimi ile tüm bu pelvik taban bozuklukları düzeltilebilir, kabızlık ve kaka kaçırmanın önüne geçilebilir.